0

Atliekų išvežimo lengvatos gyventojams

Dėl lengvatų už šiukšlių išvežimą VŠĮ "Gargždų švara" dokumentų pateikimas iki 2014-03-31

TAIKOMA LENGVATA

REIKALINGI DOKUMENTAI

50 proc. vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata taikoma

SENATVĖS PENSININKAMS


Nedirbantiems senatvės pensinio amžiaus asmenims, valdantiems ir tik jiems vieniems naudojantiems gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektą Savivaldybės teritorijoje (jei gyvena vienas arba du nedirbantys pensininkai ir jie yra turto savininkai, ( jei asmuo kuris kreipiasi dėl lengvatos nėra turto savininkas lengvata nėra taikoma – arba turi būti užregistruota nuomos sutartis, rentos sutartis ir pateikiami šių dokumentų kopijos).

1) prašymą;

2) pensininko pažymėjimo kopiją (turi būti senatvės pensininkas), (kopijos patvirtintos seniūnijos arba notaro);

3) Pažyma gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams)(iš seniūnijos).

TURINTYS NEĮGALUMĄ


Asmenims, netekusiems 60-100 proc. darbingumo ir gyvenantiems vieniems arba su vienu nedirbančiu senatvės pensinio amžiaus asmeniu, gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objekte Savivaldybės teritorijoje, ( jei asmuo kuris kreipiasi dėl lengvatos nėra turto savininkas lengvata nėra taikoma – arba turi būti užregistruota nuomos sutartis, rentos sutartis ir pateikiami šių dokumentų kopijos).

1) prašymą;

2) galiojančio dokumento, įrodančio 60-100 proc. darbingumo netekimą, kopiją. (jei neįgaliojo pažymėjime nurodytas tik specialiųjų poreikių lygis toks pažymėjimas nėra tinkamas, reikalinga nedarbingumo lygio nustatymo pažymą kurioje nurodyti netekto darbingumo procentas. Jei pažymėjime nurodytas darbingumo lygis procentais, pažymėjimas yra tinkamas). Jei gyvena du asmenys kurių neįgalumas nuo 60 iki 100 proc. turi pateikti dokumentų patvirtintas kopijas abu, įrodančius 60-100 proc. darbingumo netekimą.

3) Gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams) pažyma (iš seniūnijos).

SODŲ BENDRIJOS


Nedirbantiems senatvės pensinio amžiaus asmenims, valdantiems ir tik jiems vieniems naudojantiems sodų bendrijose esančią sodininkų valdą, kurioje nuolat negyvenama.

1) prašymą

2) senatvės pensininko pažymėjimo kopiją;

3) pažyma gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams) (iš seniūnijos).

30 proc. vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata taikoma

Lengvata taikoma fiziniams ar juridiniams asmenims, valdantiems, naudojantiems, disponuojantiems nekilnojamojo turto gyvenamosios paskirties objektus, prie kurių neužtikrintas privažiavimas, ir komunalinių atliekų surinkimo konteineriai pastatyti 1 km ir didesniu atstumu.

 1. Prašymas (laisva forma);
 2. Pažyma iš seniūnijos patvirtinanti faktą;

DEKLARAVIMAS (GYVENA VIENA(-AS)


Pagal 5.2. punktą vietinės rinkliavos mokėtojas, kuris gyvena nekilnojamo turto vienete vienas ir tai galima pagrįsti dokumentais. Jeigu asmuo gyvena vienas, nėra senatvės pensininkas ar turintis neįgalumą ir yra šio nekilnojamo turto savininkas.

1) Prašymas.

2) Pažyma gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams) (iš seniūnijos).

3) Užpildyta ir pasirašyta komunalinių atliekų deklaracija.

100 proc. vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata taikoma

100 proc. vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata taikoma fiziniams ar juridiniams asmenims (Remiantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2013-05-30 Nr. T11-329):

5.1. punktas valdantiems, naudojantiems, disponuojantiems netinkamus gyventi ar fiziškai sunaikintus nekilnojamo turto objektus Savivaldybės teritorijoje;

5.2. punktas valdantiems, naudojantiems, disponuojantiems nekilnojamojo turto dalis žemės ūkio, gamybos ir pramonės paskirties objektuose, jeigu juose nevykdoma ūkinė veikla ir nesusidaro komunalinės atliekos;

5.3. punktas kai nekilnojamo turto objektas nenaudojamas.

 1. Prašymas (laisvos formos);
 2. Sąžiningumo deklaracija;
 3. AB „Lesto“ pažyma už praėjusius kalendorinius metus (per kalendorinius metus nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. neviršijus daugiau nei 140 kW).

NAUJA STATYBA/ REMONTAS


5.4. punktas valdantiems, naudojantiems, disponuojantiems nekilnojamojo turto objektą, kuriame yra vykdomi statybos/remonto darbai pagal išduotą galiojantį Statybos leidimą ir pasirašyta sutartis su statybines atliekas tvarkančia įmone.

 1. Prašymas (laisvos formos);
 2. Galiojančio statybos leidimo kopija;
 3. Sutartis su statybines atliekas tvarkančia įmone/ dokumentas (kvitai, važtaraščiai) įrodantys statybinių atliekų pridavimą.

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PLOTO/PASKIRTIES TIKSLINIMO


Jeigu pasikeitė nekilnojamojo turto objekto paskirtis ar jo plotas, turto savininkas per 30 kalendorinių turi pristatyti:

 1. Prašymas (laisvos formos);
 2. Prašymas dėl nekilnojamojo turto ploto/paskirties tikslinimo;
 3. Nekilnojamojo turto ploto/paskirties tikslinimo lentelė;
 4. Nekilnojamo turto registrų centro išrašas.

Daugiau informacijos VšĮ „Gargždų švara“ tel. (8 46) 45 17 18 arba

el. paštu info@gargzdusvara.eu; tinklapis: www.gargzdusvara.eu

P.S. prieš vykdami į VŠĮ "Gargždų švara" užsisakykite/pasiimkite pažymas reikalingas iš Sendvario seniūnijos.

Orginalus tekstas: http://www.sendvario-seniunija.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=405%3Apraymai-dl-lengvat-u-iukli-iveim-jau-priimami-v-gargd-vara-staigoje&catid=67%3Asvarbu&Itemid=116

{uz_kodas}
{uzsakyti_text}